Interesujące zadania z infy! kto umie pisać programy w Pascalu!!! Daje 200 pkt za napisanie
-programu obliczającego;
1) n! (n silnia)
2)n kolejnych wyrazów ciągu geometrycznego
3))n kolejnych wyrazów ciągu arytmetycznego
4)największą liczbę z n podanych liczbbłagam!! złe bądź bzdurne odp od razu spamuje!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-14T11:45:52+01:00
Zadanie 1
program silnia;
var i, n, silnia: integer;
-----silnia: longint;

begin
------writeln ('Podaj n:');
------read (n);
------silnia := 1;

------for i := 1 to n do
------begin
-------------silnia := silnia * i;
------end;

------writeln ('n! = ', silnia);
------readln;
end;

zadanie 2
program ciag_geometryczny;
var i, n, q, a: integer;
-----wyraz: longint;

begin
------writeln ('Podaj n:');
------read (n);
------writeln ('Podaj wartosc pierwszego wyrazu ciagu:');
------read (a);
------writeln ('Podaj wartosc ilorazu ciagu:');
------read (q);
------wyraz := a;

------for i := 1 to n do
------begin
-------------writeln (n, '. wyraz ciagu to ', wyraz);
-------------wyraz := wyraz * q;
------end;

------readln;
end;

zadanie 3
program ciag_arytmetyczny;
var i, n, r, a: integer;
-----wyraz: longint;

begin
------writeln ('Podaj n:');
------read (n);
------writeln ('Podaj wartosc pierwszego wyrazu ciagu:');
------read (a);
------writeln ('Podaj wartosc roznicy ciagu:');
------read (r);
------wyraz := a;

------for i := 1 to n do
------begin
-------------writeln (n, '. wyraz ciagu to ', wyraz);
-------------wyraz := wyraz + r;
------end;

------readln;
end;

zadanie 4
program najwieksza;
var i, n, max, liczba: integer;

begin
------writeln ('Podaj n:');
------read (n);
------writeln ('Podaj ', n, '. liczbe:');
------read (max);

------for i := 2 to n do
------begin
-------------writeln ('Podaj ', n, '. liczbe:');
-------------read (liczba);
-------------if liczba > max then max := liczba;
------end;

------write ('Najwieksza liczba to ', max);
------readln;
end;


UWAGI!
Znaki '-' nie należą do kodu, przed wklejeniem do kompilatora trzeba je usunąć (poprawiają przejrzystość kodu, tu się nie da dać tabulatora). Instrukcja i 'readln' na końcu kodu w zasadzie nie jest potrzebna, ale dzięki niej program od razu po wczytaniu danych nie zamknie się tylko poczeka na naciśnięcie ENTER i będzie można zobaczyć wynik.

w razie pytań pisz na pw
6 4 6