William Shakespeare is probably the most famous writer in the world. He was born in 1564 in S tratford-upon-Avon.When he was only 18 years old,he married Anne Hathaway and they had three children.We don't know much aboutr Shakespeare's eary life,but by 1592 he was working in London an actor.Shakespeare wrote 37 plays, including Hamlet,Romeo and Juliet, A Midsummer Night's Dream and Henry V.He made a lot of money and in 1597 he bought one of the best houses in Stratford. He died there in 1616 . Today you can see Shakespeare's plays in theatres all over the world,also a film about Shakespeare's life, called Shakespeare in love,

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-12T16:12:33+02:00
William Shakespeare jest prawdopodobnie najbardziej znanym autor w świecie. Urodził się w 1564 w Stratford-upon-Avon. Kiedy on miał 18 lat,ożenił się z Anne Hathaway i one mieli troje dzieci .My nie wiemy wiele o szekspira życiu,ale do 1592 on pracował w Londynie jako aktor. Shakespeare napisał 37 sztuk, włączając *Hamlet*,*Romeo* i *Juliet*, * Sen nocy letniej i *Henryk V. On zarobił dużo pieniędzy i w 1597 on kupił jeden z lepszych domów w *Stratford*. On umarł tam w 1616. Dziś wy możecie widzieć *Shakespeare's* sztuki w teatrach w całym świecie,także film o *Shakespeare's* życiu, nazwany *Shakespeare w miłości*
3 3 3
2009-10-12T16:28:13+02:00
William Shakespeare jest prawdopodobnie najsłynniejszym pisarzem na świecie. Urodził się w 1564 r. w Stratford-upon-Avon. Kiedy miał tylko 18 lat, poślubił Anne Hathaway i mieli troje dzieci. Nie wiemy dużo o jego życiu, ale w 1592r. pracował w Londynie jako aktor. Shakespeare napisał 37 sztuk, włączając w to Hamleta, Romea i Julię, Sen nocy letniej i Henryka V. Zarobił mnóstwo pieniędzy i w 1597r kupił najlepszy dom w Stratfordzie. Umarł tam w 1616r. Dzisiaj możemy zobaczyć jego sztuki w teatrach na całym świecie, a także film o życiu Szeakspear'a. Zatutyłowany "Zakochany Szekspir"
1 5 1