Wodór reaguje z różnymi substancjami. Napisz słownie przebieg reakcji chemicznych wodoru, wykorzystując wymienione niżej substraty i produkty:

substraty: siarka, chlor, azot, fosfor, tlen, tlenek miedzi(II), sód, wapń

produkty: miedź, woda, wodorek wapnia, amoniak, siarkowodór, wodorek sodu, woda, chlorowodór, fosforowodór

2

Odpowiedzi

2010-02-14T10:39:52+01:00
1. siarka + wodór -> siarkowodór
2. chlor + wodór -> chlorowodór
3. azot + wodór -> amoniak
4. fosfor + wodór -> fosforowodór
5. tlen + wodór -> woda
6. tlenek miedzi(II) + wodór -> miedź + woda
7. sód + wodór -> wodorek sodu
8. wapń + wodór -> wodorek wapnia
164 4 164
2010-02-14T11:26:11+01:00
Siarka+ wodór-> siarkowodór
chlor+ wodór-> chlorowodór
azot+ wodór-> amoniak
fosfor+ wodór-> fosforowodór
tlen+ wodór-> woda
tlenek miedzi (II)+ wodór-> miedź+ woda
sód+ wodór-> wodorek sodu
wapń+ wodór-> wodorek wapnia
144 4 144