Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-14T10:43:01+01:00
Kochanowski napisał wiele wspaniałych utworów. Jego treny zaliczane są do najwspanialszych dzieł polskich artystów.Śmierć córki była dla niego natchnieniem, wyrażał swoje uczucia i przelewał je na papier. Kochanowski pisał również wiele utworów w których wielbił Boga. Moim zdaniem był on wspaniałym artystą.
12 4 12
2010-02-14T10:44:49+01:00
W swojej twórczości Jan Kochanowski czerpie z Horacego. On był jego mistrzem. Pisze wiele pieśni o tematyce ojczyzny, a także o jego rodzinie. Najbardziej ubolewa nad śmiercią swojej córeczki Urszulki co pokazuje w żałobnych trenach napisanych na jej cześć. Twórczość Kochanowskiego jest pełna oryginalności, bo wiem był to artysta o lekkim piórze.

Nie wiem czy tyle starczy.
3 5 3
2010-02-14T10:45:38+01:00
1. URODZONY 1530R
2. 1544-ROZPOCZĘCIE STUDIÓW NA AKADEMII KRAKOWSKIEJ
3. 1551 PRZEBYWAŁ W KRÓLEWCU U MECENASA SZTUK-KSIĘCIA ALBRECHTA
4. 1552- PODRÓŻ DO WŁOCH I ROZPOCZECIE STUDIÓW NA UNIWERSYTECIE W PADWIE
5.1559-ROZPOCZĘCIE OKRESU DWORSKIEGO
6.1564-1564- PEŁNIŁ FUNKCJĘ SEKKRETARZA I DWORZANINA KRÓLA NA DWORZE KRÓLEWSKIM
7.1567- TOWARZYSZYŁ ZYGMUNTOWI AUGUSTOWI W PODRÓŻY NA LITWĘ
8. 1569- UDAŁ SIE DO LUBLINA NA SĄD UNIJNY
9.1571- ROZPOCZĘCIE OKRESU CZARNOLESKIEGO
10. 1579-ŚMIERĆ URSZULKI
11.POŚWIĘCENIE CYKLU TRENÓW ZMARŁEJ CÓRECZCE
12. POŚWIĘCENIE SIĘ PRACY LITERACKIEJ
13. 1584-ŚMIERĆ W LUBLINIE

Twórczość poerty cechowała renesansowa różnorodność i to zarówno w zakresie formy, jak i treści. jego działalność literacka dzieli sie na 2 okresy: dworski i czarnoleski. W okresie dworskim uprawiał epikę (zuzanna, Szachy), pisał wiersze okolicznościowe, fraszki, pieśni. Przełożył wtedy Psałterz dawidów oraz napisał Odprawę poisłów greckich. w czarnolkesie dalej tworzył pieśni, ukończył pracę nad Psałterzem.Ostatnim najwybitniejszym cyklem Kochanowskiego są treny.
7 4 7