Jeden podróżnik przebył drogę 12 km w czsie 2 godzin i 10 minut, drugi podróżnik przebył drogę 18 km w czasie 3 godzin i 35 minut. Który z nich szedł z większą średnią prędkością?

Samochód w czasie 15 minut przebył drogę 18 km. Jaką drogę przebędzie on w czasie 2,5 godziny , gdy będzie poruszać się z taką samą prędkością jak na początku ruchu?

Traktor w czasie 6 minut przebył drogę 720 metrów. W jakim czasie przebędzie on drogę 10,8 km, jeżeli jego prędkość nie zmieni się?


Przynajmniej jak ktoś jedno rozwiąże pisać PLZ PLZ PLZ :) DZIENKI ZA rozwiazanie

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-14T11:08:01+01:00
1. s1=12km
t1=2h10min
s2=18km
t2=3h35min
V1,V2 - ?
t1=2h10min=2*3600+10*60s=7800s
s1=12km=12000m
V1=s1/t1=12000m/7800s=1,54m/s
t2=3h35min=3*3600+35*60s=12900s
s2=18km=18000m
V2=s2/t2=18000m/12900s=1,4m/s
pierwszy z nich szedł z większą prędkością
2. t1=15min=0,25h
s1=18km
t2=2,5h
s2=?
V=s1/t1=18km/0,25h=72km/h
s2=V*t2=72km/h*2,5h=180km
3. t1=6min=360s
s1=720m
s2=10,8km=10800m
t2=?
V=s1/t1=720m/360s=2m/s
t2=s2/V=10800m/2m/s=5400s=1,5h
22 4 22