Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-14T11:10:37+01:00
H 1s¹
He 1s²
Li 1s²2s¹
Be 1s²2s²
B 1s²2s²2p¹
C 1s²2s²2p²
N 1s²2s²2p³
O 1s²2s²2p⁴
F 1s²2s²2p⁵
Ne 1s²2s²2p⁶
Na 1s²2s²2p⁶3s¹
Mg 1s²2s²2p⁶3s²
Al 1s²2s²2p⁶3s²3p¹
Si 1s²2s²2p⁶3s²3p²
P 1s²2s²2p⁶3s²3p³
S 1s²2s²2p⁶3s²3p⁴
Cl 1s²2s²2p⁶3s²3p⁵
Ar 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶
K 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶4s¹
Ca 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶4s²
Sc 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶3d¹
Ti 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶3d²
V 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶3d³
Cr 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶3d⁴
Mn 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶3d⁵
Fe 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶3d⁶
Co 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶3d⁷
Ni 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶3d⁸
Cu 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶3d⁹
Zn 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶3d¹⁰
Ga 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶3d¹⁰4p¹
Ge 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶3d¹⁰4p²
As 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶3d¹⁰4p³
Se 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶3d¹⁰4p⁴
Br 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶3d¹⁰4p⁵
Kr 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶3d¹⁰4p⁶
Rb 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶3d¹⁰4p⁶5s¹
Sr 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶3d¹⁰4p⁶5s²
Y 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶3d¹⁰4p⁶5s²4d¹
Zr1s²2s²2p⁶3s²3p⁶3d¹⁰4p⁶5s²4d²
Nb 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶3d¹⁰4p⁶5s²4d³
Mo 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶3d¹⁰4p⁶5s²4d⁴
Tc 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶3d¹⁰4p⁶5s²4d⁵
Ru 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶3d¹⁰4p⁶5s²4d⁶
Rh 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶3d¹⁰4p⁶5s²4d⁷
Pd 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶3d¹⁰4p⁶5s²4d⁸
Ag 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶3d¹⁰4p⁶5s²4d⁹
Cd 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶3d¹⁰4p⁶5s²4d¹⁰
In 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶3d¹⁰4p⁶5s²4d¹⁰5p¹
Sn 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶3d¹⁰4p⁶5s²4d¹⁰5p²
Sb 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶3d¹⁰4p⁶5s²4d¹⁰5p³
Te 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶3d¹⁰4p⁶5s²4d¹⁰5p⁴
I 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶3d¹⁰4p⁶5s²4d¹⁰5p⁵
Xe 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶3d¹⁰4p⁶5s²4d¹⁰5p⁶
Cs 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶3d¹⁰4p⁶5s²4d¹⁰5p⁶6s¹
Ba 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶3d¹⁰4p⁶5s²4d¹⁰5p⁶6s²
1 5 1
2010-02-14T11:19:53+01:00