Australia to najmniejszy spośród kontynentów. Prawda/ Fałsz
Creeks to nazwa słonych jezior wyst. w Australli P/F
Podstawą rolnictwa Australli jest hodowla trzody chlewnej P/F
Większość ludności Australli to mieszk. miast P/F
Skrub to roślinnośc typowa dla klimatu równikowego, składająca się głównie ze słonorośli P/F

Zdania Fałszywe przekształć tak aby były poprawne.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-14T10:58:08+01:00
Prawda
Fałsz - Creeks to gęsta sieć epizodycznych rzek w Australii, występujących głównie na Nizinie Środkowoaustralijskiej.
Prawda
Prawda
Fałsz - Scrub, skrub, skrob – formacja roślinna, odmiana buszu, charakterystyczna dla Australii. Tworzą ją wiecznie zielone, twardolistne zarośla, składające się głównie z krzewiastych gatunków eukaliptusów i akacji. Wyróżnia się 3 jego rodzaje: brigalow, malee i mulga.
53 2 53