Odpowiedzi

2010-02-14T11:03:14+01:00
"rozdał swe rucho żebrakom, śrebro złoto popom, żakom"
"ostawam cie przy twym dziewstwie wróć ji, gdy będziewa oba w Niebieskim Królestwie"
"Już tu chcę cirzpiec mękę i wszytki złe file jimieć u mego oćca na dworze, gdym nie przebył za morze"
1 5 1
2010-02-14T11:16:04+01:00
1. "Jutro-ć się bierzę od ciebie
Służy[ć] temu, cóż-ci jest w niebie[...]"
2. "Rozdał swe rucho żebrakom
Śrzebro, złoto popom, żakom
Więc sam pod kościołem siedział
A o jego księstwie nikt nie wiedział"
3."Więc tu leżał podle proga
Falę, proszę swego Boga[...]"
4. "Podał mu szafarza swego;
Ten mu czynił wiele złego
Tu pod wschodem leżał
Każdy nań pomyje, złą wodę lał"
5. "Sam sobie list napisał
I ścisnął jitwardo w ręce
Podpisawszy swoje wszystki męki[...]"