Odpowiedzi

2010-02-14T11:19:03+01:00
Obliczam drugą przyprostokatną z pitagorasa

b²=12²-5²
b²=144-25
b²=119
b=√119

sinα=√119:12(: zastąp kreską ułamkową)
cos.α=5:12


sinβ=5:12
cosβ=√119:12

nie umiem tu narysować , ale narysuj zwykły trójkat prostokątny,poziomą przyprostokątną oznacz 5, pionową √119, a przeciwprostokątną 12
kąt w prawym rogu oznacz α, a ten drugi ostry β i gotowe