Odpowiedzi

2010-02-14T12:19:55+01:00
Alek, obok Rudego i Zośki, należy do głównych bohaterów powieści Kamienie na szaniec A. Kamińskiego. Naprawdę nazywał się Aleksy Dawidowski i był synem znanego w Warszawie działacza społecznego . Przyszedł na świat w rodzinie inteligenckiej i ukończył warszawskie Liceum im. Stefana Batorego. Do nauki nie przykładał zbytniej wagi , lecz dzięki wrodzonym zdolnościom i inteligencji był dobrym uczniem.
Był wysoki i szczupły . Miał niebieskie oczy i jasne włosy . Duże poczucie humoru i optymizm zjednywały mu powszechna sympatię . W obliczu niebezpieczeństwa nigdy nie tracił zimnej krwi . Był opanowany i zdolny do poświeceń. Nie ulegał powszechnej panice (np. podczas wypadku, gdy trzeba było zatamować krew). Działał szybko i zdecydowanie , dzięki czemu udało mu się uciec z niemieckiej ciężarówki . Miał silną wole życia i wolę walki. Nigdy nie poddawał się przeciwnościom i wierzył, że uda się je przezwyciężyć.
Był urodzonym przywódcą . Nigdy nie wywyższał się ponad innych , a jednak postawa, tonem głosu , spojrzeniem nakazywał szacunek dla siebie. Lubił wyróżniać się w sensie pozytywnym.Sam wyszukiwał trudności , aby móc je pokonywać . Nie nęciło go wykonywanie zadań łatwych i szablonowych. Zrywał flagi niemeickie zawsze w tych punktach , które uchodziły za niemopżliwe do zdobycia. Wobec wroga potrafił być hardy i nieustraszony (np. w chwili aresztowania ojca).
Był ciekaw świata , rzeczy niezwykłych i nowych . Prowadził życie niespokojne i ruchliwe. Odznaczał się niespożytą energią, był tzw. niepsokojnym duchem. męczyły go i nudziły zwyczajne zadania , codzienne czynności. W czasie okupacji wykonywał wiele prac - był szklarzem , drwalem. Poszukiwał wciąz nowych podniet i wrażeń. Wszystkie jego plany powstawały nagle. pod wpływem impulsu , dlatego często zaskakiwał swoich przyjaciół.
Cechą która go szczególnie wyróżniała , była odwaga granicząca z szaleństwem. Potrafił bez chwili wahania narażic swoje życie dla przyjaciół badż idei , króra nim zawładnęła. hasło, którego był wyznawca , brzmiało:,,szczęście sprzyja śmiałym''.Realizował je w całej pełni. W ryzykownych i niebezpiecznych akcjach małego sabotażu , takich jak: tłuczenie szyb fotografom nastawionych przyjaźnie do Niemców , zdejmowanie flag i usunięcie tablicy z niemieckim napisem znajdującym się na pomniku Kopernika. Wszystko czego się podejmował, robił z zapałem. Szybko wcielał swe pomysły w życie. Był ambitny i samodzielny w działaniu. Miał skłonność do analizowania swego charakteru i pobudek działania . Mimo, że nie brakowało mu nigdy silnej woli, wciąż na nowo kształtował i rozwijał swój charakter poprzez poszukiwanie i wykorzystywanie nowych możliwości i sytuacji życiowych. Był wybitną indywidualnością , potrafił jednak działać w zespole, wspólnie zmierzać do wytyczonego celu.
Alek jest postacią, która imponuje swym zachowaniem i urokiem osobistym . To jeden z najsympatyczniejszych bohaterów powieści.
12 3 12