ZAD.1
wypisz cechy bakterii, które pozwalają im zasiedlenie podanych środowisk życia :
a) skóra, drobiny kurzy, różne przedmioty
b) wnętrze organizmu
c) gorące źródła
ZAD.2
Uzupełnij zdania
Proces oddychania dostarcza bakteriom .......... niezbędnej do życia. Jako jedne z nielicznych mogą one oddychać zarówno tlenowo jak i .......... . Fermentacja polega na rozkładzie substancji organicznych bez udziału ......... . Bakterie oddychające w ten sposób są przez człowieka wykorzystywane na przykład do produkcji ....... , ........... I ......... . Ze względu na sposób odżywiania bakterie dzielą się na samożywne i ........ czerpią pokarm z rozkładu szczątków organizmów lub jak bakterie chorobotwórcze, żyjąc kosztem innych organizmów, wywołują choroby. Natomiast bakterie, które wytwarzają związki organiczne z udziałem energii słonecznej, przeprowadzają ......... .
ZAD.3
Uzupełnij, wpisując obok funkcji właściwy element budowy komórki bakterii:
a) Ochrania wnętrze komórki -
b) Odpowiada z transport substancji -
c) Odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie komórki. (pełni funkcje jądra komórkowego) -
d) umożliwiają poruszanie się -
ZAD.4
Co to jest ? :)
A) Słabo zróżnicowane, wielokomórkowe ciało glonów.
B) Glony zaliczane do roślin ( na 9 liter ) ; P

1

Odpowiedzi

2010-02-14T11:32:50+01:00
ZAD.2
Uzupełnij zdania
Proces oddychania dostarcza bakteriom ...energii....... niezbędnej do życia. Jako jedne z nielicznych mogą one oddychać zarówno tlenowo jak i ..beztelnowo........ . Fermentacja polega na rozkładzie substancji organicznych bez udziału ..tlenu....... . Bakterie oddychające w ten sposób są przez człowieka wykorzystywane na przykład do produkcji ...jogurtu...... , ..alkoholu......... I ....maślanki........ . Ze względu na sposób odżywiania bakterie dzielą się na samożywne i ..cudzożywne...... czerpią pokarm z rozkładu szczątków organizmów lub jak bakterie chorobotwórcze, żyjąc kosztem innych organizmów, wywołują choroby. Natomiast bakterie, które wytwarzają związki organiczne z udziałem energii słonecznej, przeprowadzają ..fotosyntezę....... .
ZAD.3
Uzupełnij, wpisując obok funkcji właściwy element budowy komórki bakterii:
a) Ochrania wnętrze komórki - ściana komórkowa
b) Odpowiada z transport substancji - cytoplazma
c) Odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie komórki. (pełni funkcje jądra komórkowego) - nukleoid (substancja jądrowa)
d) umożliwiają poruszanie się - rzęski

1.
a) pokryte są śluzem, który zapobiega wysychaniu
b) oddychanie beztlenowe
4.a)plecha
b) zielenice