Odpowiedzi

2009-10-12T16:30:02+02:00
Gaszenie wapna to reakcja tlenku wapnia z wodą, natomiast twardnienie zaprawy murarskiej to reakcja zasady
wapniowej z tlenkiem węgla(II) zawartym w powietrzu.

Gaszenie wapna:
CaO+H2O →to Ca(OH)2

natomiast twardnienie zaprawy murarskiej to reakcja zasady
wapniowej z tlenkiem węgla(II) zawartym w powietrzu.

Twardnienie zaprawy murarskiej:
Ca(OH)2+CO2→to CaCO3+H2O

Czyli dlatego że stwardnieje