Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-14T11:54:44+01:00
- zmniejszenie władzy hetmanów
- wprowadzenie podatków na armię zawodową
- ograniczenie władzy senatu
- król August II Mocny otrzymał zakaz opuszczania kraju na dłuższy czas
- wojska saskie (z wyjątkiem gwardii królewskiej) miały opuścić Polskę
- ministrom saskim odebrano prawo decydowania w sprawach polskich, a ministrom polskim w sprawach saskich
- Polskę i Saksonię miała łączyć unia personalna
- zlikwidowana oddziały rajtarów
- rozwiązanie formacji pikinierów przez wprowadzenie karabinów skałkowych z bagnetami
- pozostawienie podziału wojska na autorament narodowy (husaria, pancerni, jazda lekka) i cudzoziemski (dragonia, piechota, artyleria)
2010-02-14T14:58:44+01:00
-ograniczenie władzy hetmanów
-wprowadzenie podatków na 24 tysięczną armię
-wojska saskie miały opuścić ziemię polskie