Odpowiedzi

2010-02-14T12:31:49+01:00
Jan Paweł 2 wzywa mnie do pójścia w jego ślady . Chce on żebym się nawróciła i głosiła słowo Boże przez dobre uczynki i modlitwe . Papież nie zamierza zmusić mnie do bycia duchownym , nie chce narzucać nam swojego zdania , tylko pomóc wyzwolić się od złych uczynków . Twiedzi , że wszyscy mają szansę na zbawenie .