Rynek w Krakowie ma powierzchnię ok. 4 ha (40 000 m²). W lipcu 2002roku, podczas ulewy w ciągu paru godz. spadło na rynek 25 mm wody. Oblicz, ile ton wody spadło na rynek podczas tej ulewy?
Przyjmij, że 1 litr wody waży 1 kg.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-14T12:41:30+01:00
Rynek w Krakowie ma powierzchnię ok. 4 ha (40 000 m2). W lipcu 2002roku, podczas ulewy w ciągu paru godz. spadło na rynek 25 mm wody. Oblicz, ile ton wody spadło na rynek podczas tej ulewy?
Przyjmij, że 1 litr wody waży 1 kg.

Pp = 40.000 m² - powierzchnia rynku w Krakowie
h = 25 mm = 2,5 cm = 0,25 dm= 0,025 m
1. Obliczam objetość wody
V = Pp *h
V = 40.000 m²*0,025 m²
V = 1000 m³
V = 1000 m³*1000dm³/1m³ = 1.000.000 dm³
V = 1.000.0000 dm³

1 dm³ = 1 l
V = 1.000.000 l
1l = 1 kg

2. Obliczam masę wody
d = m : V
d= 1kg/1l = 1kg/1 dm³ - ciężar właściwy wody

m = d*V
m = 1kg/1dm³*1.000.000 dm³
m = 1.000.000 kg
1 t = 1000 kg
m = 1.000 ton
Odp. Masa wody wynosiła 1000 ton