1)wykonaj działania,stosując poznane wzory tam,gdzie to możliwe,a następnie zredukuj wyrazy podobne:
a) 4(8-8(3a-1))-16a²-3(6-8a)
b) (√3+x)²-2(√3-x)²+2x

to moje poznane wzory:
(a+b)²=a²+2ab+b²
(a-b)²=a²-2ab+b²
(a-b)(a+b)=a²-b²

2)zapisz podany iloczyn w postaci sumy lub różnicy:
a) (x²+x+1)(x²-x+1)

1

Odpowiedzi

2009-04-14T15:02:45+02:00
A) 4(8-8(3a-1))-16a²-3(6-8a) = 4(8-24a+8) - 16a² - 18 +24a =
32 - 96a +32 - 16a² - 18 + 24 a = 64 - 96a - 16a² - 18 + 24 a =
- 72a - 16a² + 46

b) (√3+x)²-2(√3-x)²+2x = 3 + x√3 + x² - 6 + 2x√3 - 2x² = 2x = - 3 + 3x√3 - x² + 2x

a) (x²+x+1)(x²-x+1) = (x + 1) (x - 1) = x² - 1²