Odpowiedzi

2010-02-14T12:37:06+01:00
Z treści zadania wiem, że:
a=11,
b=10
c=4,5

Objętość obliczamy ze wzoru:
V=a*b*c
czyli:
V=11*10*4,5=495[j³]

pole powierzchni:
Pc=2ab+2ac+2cb=2(ab+ac+cb)
Pc=2(11*10+11*4,5+10*4,5)=2*(110+49,5+4,5)=2*164=328[j²]

Odp. Objętość tego graniastosłupa jest równa 495[j³], zaś pole powierzchni 328[j²]