Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-14T14:46:27+01:00
1, 26
Boski zamiar wyrażono słowami "uczyńmy człowieka". Przywolany jest obraz zgromadzenia a więc calej Trojcy świętej - Ojca, Syna i Ducha Św ale to sam Pan Bóg podejmuje ostateczną decyzję stworzenia człowieka. Człowiek nie wyłonił się z pokrywającej ziemię wody, jak rośliny, ryby/ptaki i zwierzęta; Bóg uczynił go "na Nasz obraz, podobnego Nam". Człowiek jest obrazem Boga - nie w sensie statycznym, lecz w swym działaniu, polegającym na panowaniu nad wcześniej stworzonymi bytami. Człowiek zostaje stworzony na obraz calej Trójcy.

1, 28
"uczynili ją sobie poddaną": znaczenie hebrajskiego czasownika zawiera w sobie "panowanie", "poddawanie pod czyjąś władzę za pomocą siły". Ta siła była na początku konieczna, by zmusić dziką ziemię do służenia człowiekowi. Mimo to ludzie mieli okazywać szacunek naturalnemu środowisku; nie wolno im było zabijać w celu zdobycia pożywienia i mieli traktować z szacunkiem wszystkie przejawy życia.
Pozostała część wersetu 28 wskazuje, że ludzie są kulminacyjnym punktem stworzonego świata - świat został uczyniony dla mężczyzny i kobiety.

2, 7
Człowiek (hā'ādām) został ulepiony z ziemi (hā'ādamâ), co skłoniło niektórych badaczy do tłumaczenia „stworzenie z ziemi" zamiast „człowiek", by podkreślić jego pochodzenie z ziemi oraz fakt, że zróżnicowanie płci pojawiło się dopiero w chwili stworzenia kobiety w wersecie 22.

2, 18
Bóg zaobserwował, że nie jest rzeczą dobrą, by człowiek uczyniony z prochu ziemi był sam, prowadzi do stworzenia pomocnika (towarzysza) odpowiedniego dla niego.

2, 21
Żebro. Wyjaśnienia faktu użycia żebra Adama do stworzenia Ewy można się doszukiwać w języku sumeryjskim. Sumeryjskim słowem oz naczającym żebro jest ti. Co ciekawe, ti znaczy „ży cie", podobnie jak Ewa. Inni badacze sugerują, że należy je łączyć ze egipskim wyrazem imw, który może oznaczać glinę (z której uczynio­no człowieka) lub żebro.

2, 23
Kobieta została uczyniona nie z prochu ziemi, lecz z żebra mężczyzny - co od razu wyjaśnia seksualny pociąg występujący między nimi (wyrażony za pomocą słów „odpowiednia dla mężczyzny”). Bóg zsyła na człowieka głęboki sen. Ten po przebudzeniu przyjmuje dar kobiety. Ta dopiero (po długim korowodzie zwierząt, które Bóg do niego przyprowadził) jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta: Hebrajska gra słów 'iššâ i 'îš znajduje odzwierciedlenie w angielskich słowach „woman” (kobieta) i „man” (mężczyzna). W perspektywie biblijnej pochodzenie bytu stworzonego zwykle go definiuje. Bóg uczynił małżeństwo częścią swojego stworzenia.

NIE WIEM czy o to ci chodziło bo strasznie niejasno zadałeś to zadanie. Napisałeś że chodzi o stworzenie swiata a więc prawdopodobnie te parametry biblijne które podałeś dotyczą księgi Rodzaju.
Mam nadzieje że pomogłem. Pozdrawiam!
1 5 1