Wymień Bogactwa mineralne znajdujące się pod dnem oceanów?
..............................................................................
................................................................................ .

Na podstawie podręcznika wypisz obszary, na których pozyskuje się surowce mineralne z dna oceanów?
...........................................................................................
............................................................................................

Na podstawie dostępnych ci źródeł informacji napisz jakie znaczenie ma ropa naftowa dla mieszkańców kuli ziemskiej.
........................................................................................
.........................................................................................

PROSZĘ O POMOC!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-14T15:22:48+01:00
Bogactwa mineralne-rów oceniczny,skłon kontynentalny,szelf,grzbiet oceaniczny,basen ocenicznynp.szelfu -bierze się surowce mineralneropa naftowa


ZNACZENIE ROPY NAFTOWEJ

Bardzo ważnym surowcem energetycznym, oprócz węgla, jest ropa naftowa. Teorie tłumaczące powstanie ropy naftowej, zwanej dawniej olejem skalnym, są bardzo różne. Prawdopodobnie powstała z olbrzymiej ilości szczątków organizmów żywych, które ulegały skomplikowanym przemianom , w dawnych epokach geologicznych. Wiek najstarszych złóż ropy wynosi około 500 milionów lat.
30 3 30