Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-14T12:58:23+01:00
Za;
wojskowi otrzymują:
- nagrody uznaniowe,
- uposażenie zasadnicze od 2500 do 2550 zł brutto
- odprawę pieniężną po zakończeniu służby.
- Żołnierz zawodowy korzysta z pełni praw związanych z przynależnością do kościołów i innych związków wyznaniowych.
- Żołnierz zawodowy może kandydować: do Sejmu i Senatu, na kierownicze stanowiska państwowe
- zapewniają wyżywienie umundurowanie,służbowe mieszkanie.
- szybkie emerytury
minusy;
- rozłąka z bliskimi
- duży wysiłek fizyczny (poligon)
2 5 2