Odpowiedzi

2010-02-14T16:14:34+01:00
Zapewne jest to zadanie 5/52 z testów maturalnych wyd.Aksjomat :p

Jest tam rysunek, z którego możemy obliczyć r (odcinek AB dzielimy na 2=3, a odległość cięciwy jest równa 2. powstaje trójkąt prostokątny)
2²+3²=r²
4+9=r²
r=√13

P=πr²=π(√13)²=13πdm²
12 4 12