Odpowiedzi

2010-02-14T12:51:41+01:00
* Ewangelia Mateusza
* Ewangelia Marka
* Ewangelia Łukasza
* Ewangelia Jana
1 5 1
2010-02-14T13:10:35+01:00
Ewangelia św.Mateusza { Mt }
Ewangelia św.Marka{ Mk }
Ewangelia św.Łukasza { Łk }
Ewangelia św.Jana { J }
2010-02-14T13:13:25+01:00
Z NT?
Ew. wg Mateusza - MT
Ew. wg Marka - MK
Ew. wg Łukasza - ŁK
Ew.wg Jana - J
Dzieje apostolskie - DZ
Święty Paweł - Listy do:
- Rzymian - RZ
- Koryntian - 1 KOR
- Koryntian - 2 KOR
- Galatów - GAL
- Efezjan - EF
- Filipian - FLP
- Kolosan - KOL
- Tesaloniczan - 1 TES
- Tesaloniczan - 1 TES
- Tymoteusza - 1 TYM
- Tymoteusza - 1 TYM
- Tytusa - TYT
- Filemona - FLM
List do Hebrajczyków - HBR
List św Jakuba Apostoła - JK
List św Piotra Apostoła - 1 P
List św. Piotra Apostoła - 2 P
List św. Jana Apostoła - 1 J
List św. Jana Apostoła - 2 J
List św. Jana Apostoła - 3 J
List św. Judy Apostoła - JUD
Apokalipsa św. Jana Apostoła - AP

Ksiąg jest 27 w Nowym Testamencie
Dasz Naj?
2 4 2