Prosze o wyjasnienie pojęć:
Zimna Wojna
Kryzys Berlinski
Wojna W Korei
praska wiosna(1968)
jesien ludów
dekomunizacja
fundamentalizm

Prosze o wyczerpujace odpowiedzi nie za ktotkie nie za dlugie. Tak ok. 3-5 zdan.
Zgóry dzieki, daje naj:)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-14T13:08:05+01:00
"ZIMNA WOJNA", stan otwartej wrogości, rywalizacji między USA i ZSRR oraz ich sojusznikami; wojna prowadzona środkami polit., ekon. i propagandowymi; termin użyty po raz pierwszy 1947 przez B. Barucha (amer. finansista i doradca prezydenta) w czasie debaty w Kongresie USA; zakończyła się 1991 wraz z rozwiązaniem Układu Warszawskiego.

PRASKA WIOSNA, pot. określenie przemian demokr. w Czechosłowacji 1968, zainicjowanych przez reformatorskie skrzydło KPCz pod przywództwem A. Dubceka; włączając się do procesu reform społeczeństwo zakwestionowało podstawy ustroju komunist., co spowodowało VIII 1968 interwencję wojsk. państw Układu Warszawskiego.

DEKOMUNIZACJA [łac.], proces usuwania z życia społ., polit. i prawnego pozostałości komunizmu.

FUNDAMENTALIZM [łac. fundamentum 'podstawa'], dosłowna wierność doktrynie, zwłaszcza rel. lub polit.; rygorystyczne przestrzeganie jakichś zasad, norm.

JESIEŃ LUDÓW, określenie procesu rozpadu rządów komunistycznych w środkowej i południowo-wschodniej Europie, którego nasilenie przypadło na jesień 1989.

WOJNA W KOREI, konflikt toczący się w latach 1950-1953 między siłami koreańsko-chińskimi, a siłami ONZ (głównie amerykańskimi) na terytorium Półwyspu Koreańskiego.

Brałam z encyklopedii multimedialnej..
POZDRAWIAM :))