Odpowiedzi

2010-02-14T13:07:35+01:00
 Ewangelie
 Ewangelia św. Mateusza
 Ewangelia św. Marka
 Ewangelia św. Łukasza
 Ewangelia św. Jana
 Dzieje Apostolskie
 List do Rzymian
 Pierwszy list do Koryntian
 Drugi list do Koryntian
 List do Galatów
 List do Efezjan
 List do Filipian
 List do Kolosa
 List do Filomena
 Pierwszy list do Tymoteusza
 Drugi list do Tymoteusza
 List do Tytusa
 Pierwszy list do Tesaloniczan
 Drugi list do Tesaloniczan
 List do Hebrajczyków
 List św. Jakuba apostoła
 Pierwszy list św. Piotra apostoła
 Drugi list św. Piotra apostoła
 Pierwszy list św. Jana apostoła
 Drugi i trzeci list św. Jana apostoła
 List św. Judy apostoła
 Apokalipsa
1 5 1
  • Użytkownik Zadane
2010-02-14T13:09:08+01:00
Ewangelie
- św. Mateusza
-św. Marka
-św.Łukasza
-św jana
Listy
-do rzymian
-do korytian(1 i 2)
-do galatów
-do efezjan
-do Filipian
-do Kolosan
Apokalipsa św Jana
Dzieje Apostolskie
niestety nie mam wszystkich, ale osoba przede mną napisała Ci Stary Testament
1 3 1
2010-02-14T13:11:11+01:00
Ewangelie: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana.
Dzieje Apostolskie
21 listów Apostolskiech:
św. Paweł-13 listów+ 1 list do Hebrajczyków
św.Jan-3 listy
św.Piotr-2 listy
św.Jakub-1 list
św. Juda-1 list
Apokalipsa-św. Jan
1 4 1