Odpowiedzi

2010-02-14T13:19:41+01:00
1.
-objęła swym zasięgiem inne kraje Europy pod hasłem rewolucji francuskiej: "Wolność - równość - braterstwo"
-wkroczyła na arenę polityczną klasa robotnicza, która walczy o "republikę socjalną" i "sprawiedliwość społeczną"
-wzrosło znaczenie burżuazji po kapitalistycznych przeobrażeniach w Europie, jednocześnie zwiększył się jej strach przed robotnikami i ich aspiracjami politycznymi
-ostatecznie (poza Rosją) zniknęła pańszczyzna
-wprowadzono rządy konstytucyjne w wielu krajach Europy, poszerzono swobody obywatelskie
-wydarzenia te stały się mocnym doświadczeniem dla wszystkich narodów walczących o zjednoczenie i niepodległość oraz podwaliną ruchów niepodległościowych w latach następnych
-rozluźnieniu uległ gorset "Świętego Przymierza"
1 5 1
2010-02-14T14:40:34+01:00
1. wzrosło znaczenie zniknęła pańszczyzna, poszerzono swobody obywatelskie, burżuazji, wprowadzono rządy konstytucyjne,

2. Polska i Węgry się podzieliły, Niemcy i Włochy się zjednoczyły
1 5 1