1. Wytłumacz, na czym polegała reforma oświaty przeprowadzona w XVIII wieku przez Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
2. Napisz, jak rozumiesz pojęcie "epoka stanisławowska"
3. Połącz liniami postacie i ich osiągnięcia lub dzieła.
*Stanisław August Poniatowski *malarz widoków Warszawy
*Ignacy Krasicki *twórca Szkoły Rycerskiej
*Canaletto *jeden z dyrektorów Teatru
Narodowego
*Wojciech Bogusławski *autor bajek
Dam Naj!!! i 12 punktów - bo tyle mam

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-14T13:35:44+01:00
1. Reforma oswiaty przeprowadzona w XVIII wieku przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego polegała na utworzeniu Szkoły Rycerskiej przeznaczonej dla mlodzieży szlacheckiej.Niestety edukacją nadal zajmowali się głównie jezuici i pijarzy. Później na sejmie rozbiorowym powołano także Komisję Edukacji Narodowej a 2 lata później Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych.
2. " Epoka stanisławowska" przyniosła rozkwit polskiego pismiennictwa. Zaczęto drukować dzieła publicystyczne oraz gazety, w których piętnowali pychę i egoizm szlachecki. W teatrze propagowano nowe idee. W sztuce występował umiar i prostota.
3. Stanisław August Poniatowski - twórca Szkoły Rycerskiej
Ignacy Krasicki - autor bajek
Canaletto - malarz widoków Warszawy
Wojciech Bogusławski - jeden z dyrektorów Teatru Narodowego

mam nadzieję że pomogłam ;]


403 4 403