Odpowiedzi

2010-02-14T13:38:46+01:00
Komórka roślinna zbudowana jest z: ściany komórkowej, błony komórkowej, cytoplazmy, wodniczka, mitochondriów, jądra komórkowego. posiada także chloroplasty, w których zachodzi fotosynteza.

Fotosynteza to złożony proces biochemiczny, zachodzący główni w liściach, a dokładniej w chloroplastach.
Fotosynteza wymaga dostarczenia z zewnatrz energii świetlnej. Niezbędny jest także dwutlenek węgla, który wnika do liści przez aparaty szparkowe oraz woda, która jest pobierana z gleby i jest transportowana wiązkami przewodzącymi (w elementach drewna). Związek przewodzących woda przemieszcza się do komórek miekiszu asymilacyjnego - przede wszystkim do miękiszu palisadowego.
Fotosynteza dzieli się na fazę jasną i ciemną. W fazie jasnej cząsteczki chlorofilu pochłaniają światło i zamieniają je na energię chemiczną, którą wykorzystują w fazie ciemnej do asymilacji dwutlenku węgla (przyłączenia go do związku organicznego) oraz przetworzenia powstałej substancji na cukier - glukozę.
2 5 2
2010-02-14T15:08:23+01:00
BUDOWA KOMÓRKI ROŚLINNEJ
wodniczka, chloroplasty, błona komórkowa, siateczka śródplazmatyczna, jądro komórkowe, aparat Golgiego, mitochondrium, cytozol
PROCES FOTOSYNTEZY
Fotosynteza to złożony proces, w którym z dwutlenku węgla i wody, z udziałem energii słonecznej, jest wytwarzana glukoza. Reakcje te przebiegają tylko w zielonych częściach rośliny - liściach i młodych łodygach.
BUDOWA OKRZEMKI
ściana komórkowa, krzemionka, chloroplasty.

Pozdrawiam i liczę na naj!
2 5 2