1. w ktorych regionach Polski wystepuja czarnoziemy ?
2. okresl gdzie wystepuja mady?
3.jak nazywaja sie krainy geograficzne w obrebie ktorych wystepuja redziny?
4. w ktorych rejonach polski rolnicy wykorzystuja czarne ziemie?
5. wypisz znane ci czynniki powodujace degradacje i niszczenie gleb w polsce

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-12T16:52:18+02:00
1.Występują na Wyżynie Lubelskiej, Wyżynie Sandomierskiej, Wyżynie Małopolskiej , na Podkarpaciu, Pogórzu Sudeckim i Nizinie Śląskiej.
2.mady występują na nanosach rzecznych w Polsce największe ich skupisko to Żuławy Wiślane.
3.Spotykana na południu Polski: na Wyżynie Kieleckiej, Wyżynie Lubelskiej, w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, w Tatrach i Pieninach, Terra rosa śródziemnomorska. Rędziny występują pod lasami liściastymi (grądami na niżu i bukowo-jodłowymi w górach) oraz pod murawami kserotermicznymi. Są urodzajne, ale trudne do uprawy.
4.Występują w postaci płatów na Kujawach, Nizinie Wielkopolskiej , Pomorzu Zachodnim oraz w okolicach Wrocławia, Sochaczewa i Grójca.
5. Najbardziej rozpowszechnione niszczenie gleb jest spowodowane erozją. Drugim po erozji powodem niszczenia gleb są zmiany stosunków wodnych na danym terenie. Dalszą przyczyną niszczenia gleb są niewłaściwie prowadzone melioracje.
Głównymi przyczynami degradacji gleb są skażenia przemysłowe i komunikacyjne, chemizacja rolnictwa, chemiczne metody walki ze szkodnikami pól i liasów oraz niewłaściwe metody uprawy.
19 4 19