Odpowiedzi

2010-02-14T13:33:07+01:00
1 3/5 + a = 3 1/8
a = 3 1/8 - 1 3/5
a = 3 5/40 - 1 24/40
a = 2 5/40 - 24/40
a = 1 21/40
2010-02-14T13:37:52+01:00
X+y=3całe i jedna ósma
a więc:
1cała i trzy piąte +y=3całe i jedna ósma
1,6+y=3,125
y=3,125-1,6
y=1,525

lub na ułamkach zwykłych:
x+y=3całe i jedna ósma
1cała i trzy piąte +y=3całe i jedna ósma
osiem piątych + y = dwadzieścia pięc ósmych
sześćdziesiąt cztery czterdziestych + y = sto dwadzieścia pięć czterdziestych
y=sto dwadzieścia pięć czterdziestych - sześćdziesiąt cztery czterdzieste
y=sześćdziesiat jeden czterdziestych
y=1 cała i dwadziescia jeden czterdzieste