1.Oblicz siłę wyporu działającą na sześcienną kostkę o krawędzi 5 cm zanurzoną w alkoholu etylowym. Gęstość alkoholu wynosi 791 kg/m3 .

2.Oblicz siłę wyporu działającą na nurka pływającego w Morzu Bałtyckim, gdzie gęstość wody latem wynosi 1003,5 kg/m3. Przyjmij, że objętość ciała nurka wynosi 0,06 m3.

1

Odpowiedzi

1.Oblicz siłę wyporu działającą na sześcienną kostkę o krawędzi 5 cm zanurzoną w alkoholu etylowym. Gęstość alkoholu wynosi 791 kg/m3 .
dane:
V=5 cm=0,05 m
V=0,05m*0,05m*0,05m
V=0,000125 m³
qc=791 kg/m³
g=10 N/kg

-------------------
Fw=?
Fw=qc*g*V
Fw=791 kg/m³*10 N/kg*0,000125 m³
Fw=0,98875 N≈0,99N
odp.Siła wyporu działająca na sześcienną kostkę wynosi 0,99N.

2.Oblicz siłę wyporu działającą na nurka pływającego w Morzu Bałtyckim, gdzie gęstość wody latem wynosi 1003,5 kg/m3. Przyjmij, że objętość ciała nurka wynosi 0,06 m3.

dane:
qc=1003,5 kg/m³
V=0,06 m³
g=10 N/kg

--------------
Fw=?
Fw=qc*g*V
Fw=1003,5 kg/m³*10 N/kg*0,06 m³
Fw=602,1 N

odp.Siła wyporu działająca na nurka wynosi 602,1 N.
129 4 129
Czy qc to ro??
qc to ro????
Taak ;)
za zad.4 ,,qc" to inaczej ,,d" (gęstość alkoholu etylowego) a w zad.2 ,,qc" to inaczej ,,d" (gęstość wody latem) ;)