Odpowiedzi

2010-02-14T13:50:54+01:00
Święta Kornelia chyba jest patronką męczenników.
6 3 6
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-14T15:08:21+01:00
Kornelia ( dziewica i męczennica)

Jest to łacińskie imię żeńskie pochodzące od imienia rodowego Cornelius (gens Cornelia). Nazwa zaś rodu pochodzi od nazwy pola Corne w Tusculum.

Jedyną bodaj świętą noszącą to imię była Kornelia, pochodząca z terenów dzisiejszej Tunezji w Afryce Północnej. Tak jak o wielu innych świętych z pierwszych wieków chrześcijaństwa, również o niej wiemy bardzo mało. Pochodziła z jakiegoś możnego rodu, na co wskazuje jej imię (związane było z patrycjuszami rzymskimi, ale trzeba pamiętać, że było popularne także wśród warstw niższych). Nie wiemy też dokładnie kiedy żyła ale na pewno zginęła najpóźniej na początku IV wieku, gdyż jak wiadomo, edykt Konstantyna z 313 roku położył kres wszelkim prześladowaniom chrześcijan w całym cesarstwie.
3 2 3