Czytaliście lekturę Krzyżaków?
To proszę odpowiedzcie na pytanie dam 10 punktów..;D

1. Na kogo napadł Zbyszko, aby spełnić ślubowanie?
2. Kto rozpoznał okaleczonego Juranda, gdy wracał od Krzyżaków?
3.Wymień co najmniej trzy postacie historyczne występujące w powieści.
4.Dlaczego Jurand tak bardzo nienawidził Krzyżaków?
%.Dlaczego Jagiełło bardzo długo odwlekał rozpoczęcie bitwy pod Grunwaldem?
6.Kiedy Zbyszko dowiedział się o porwaniu Danusi?
7.Jakie ważne wydarzenia dla polityki całego kraju miały miejsce w czasie , gdy Zbyszko przebywał w więzieniu?
8.Jak miał na imię brat Jagienki?
9.Kiedy Zbyszko spełnił ślubowanie dane Danusi?
10.Kiedy Zbyszko dowiedział się o porwaniu Danusi?
11.Jaki był los Maćka i Zbyszka po bitwie pod Grunwaldem?
12.Dlaczego Jurand nie chciał oddać Zbyszkowi córki?
13.O co stoczył Zbyszko walkę z zalotnikami Jagienki?
14. Dlaczego Zygfryd nie zabił Danusi choć miał taki zamiar?
15.Kim był Tolima?
16.Kogo poślubił Fulko de Lorche?
17.Jak nazywał sie ksiądz przyjaciel Juranda?
18.Co zrobił Hlawa Danveldowi?
19.Jakie słowa wypowiedziała Danuśka na monet przed śmiercią po odzyskaniu przytomności?
20.Dlaczego Jagienka nie została w Płocku u opata do którego wyruszyła z Maćkiem?
21.Podaj patrona rycerzy.
22.Kto osiadł w Spychowie po śmierci Juranda?
23.Co spowodowało straszliwy gniew opata krewnego Maćka z Bogdańca?
24.Jak brzmiało panieńskie nazwisko księżnej Anny Danuty?
25.Wymień co najmniej dwóch znakomitych rycerzy polskich niestepujących w powieści.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-14T13:56:44+01:00
1. Zakon Krzyżacki
2.Jagienka
3.Księżna Anna Danuta
4.Ponieważ ona napadli an jego wioskę i zamordowali jego żonę-matke Danusi
5.
6.Kiedy dowiedział się że Jurand pojechał sam uzbrojony do zakonu Krzyżackiego
7.
8.
4 1 4