Odpowiedzi

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
X - liczba 5 zł
40-x - liczba 2 zł
1 - liczba 1 zł
----------------------------
5x+2(40-x)+1=150
5x+80-2x+1=150
3x=150-80-1
3x=69
x=23 liczba 5 zł
40-x=40-23=17 liczba 2 zł
271 4 271

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
X - 5zł y - 2zł
150 = 1 + 5x + 2y
40 = x + y | * (-1)
(to powinno być w klamrze { )
150 = 1 + 5x + 2y
-40 = -x -y
(to też w klamrze)
110 = 1 + 4x + y | -1
109 = 4x + y | - 4x
109 - 4x = y
40 = x + 109 - 4x | - 109
-69 = -3x | :(-3)
x = 23
y = 40 - 23 = 17
121 3 121