W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym krawędź podatway ma 2cm, a pole powierzchni bocznej wynosi 12cm2. Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość ostrosłupa.
2. Ostrosłup prawidłowy czworokątny ma krawędź podstawy 6dm. Jego wyskość ma 3dm. Oblicz objętoś tego ostrosłupa.
3.
a)Jaka jest wysokość graniastosłupa o objętości 50 dm3, jeśli jegopodstawą jest kwadrat o boku 50cm?
b)Jak jest wysokość ostrsłupa o takiej samej objętości oraz takiej samej podstawie jak ten graniastosłup.

3

Odpowiedzi

2010-02-14T14:06:24+01:00
1. 12:3=4 √4=2 2*2*1/2=4 12+4=16 zad2.6*6*3=108dm³ zad3.a)50cm=5dm 5dm*5dm=25dm 50dm:25dm=2dm b)chyba 1/2 ;)
2010-02-14T14:23:00+01:00
Zad.2 V=⅓Pp*H
Pp=6*6=36, H=3
V=⅓*36*3=36dm³
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-14T14:40:23+01:00
1.
Pp = 2*2 * 1/2 = 2
Pc = Pp + Pb
Pc = 2 + 12 = 14 (cm)
V = 1/3 Pp * h
Pp = 2
h = 2 * 2 = 4
V = 1/3 * 2 * 4 = 1/3 * 8 = 8/3 = 2 2/3

2.
V = 1/3 * Pp * H
Pp = 6 * 6 = 36
H = 3
V = 1/3 * 36 * 3 = 36 (cm)

3.
a) 50cm = 5 dm
V = Pp * H
Pp = 5*5 = 25
h = ?
V = 50dm
50 = 25 * h / /25
50/25 = H
H = 2 dm