Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-14T14:24:05+01:00

pszczoła :
18 km/h = 18000 m/3600 s= 5 m/s
koń :
15 m/s = 54 km/h
piechur:
s = 1 km= 1000 m
t = 666 s
V = s/t
V = 1000 m/666 s= 1, 5 m/s
sprinter:
V = 10 m/s
t = 1 min = 60 s
s = ?
V = s/t
s = V*t
s = 10 m/s * 60 s= 60 m
antylopia:
V = 20 m/s
s = 2 km = 2000 m
t = ?
V = s/t
V*t = s
t = s/V
t = 2000 m/20 m/s
t = 100 s
zad.
s = 300 m
t = 5 min = 5*60 = 300 s
V = s/t
V = 300m /300 s
V = 1 m/s
2010-02-14T15:31:33+01:00
Zadanie 6
dane:
s=500 m
t=5 min
t=300 s

-------------
V=?
V=s/t
V=500 m/300 s
V=1,6666666...≈1,66 m/s

odp.Średnia prędkość pojazdu wynosiła 1,66 m/s.