1. Krzyżówka
1. Uczył się w Szkole Rycerskiej - 5 liter
2. ..... - Oświata
3. ... nauczycielskie. Szkoła, która przygotowywała nauczyciela do pracy - 10 liter
4. Na jego wniosek powołano Komisję Edukacji Narodowej - 11 liter
5. Szkoła ... . Kształcono w niej przyszłych wojskowych - 8 liter
6. Założył pierwszą w Polsce szkołę Teatralną. - 11 liter
7. ..... - Krasicki
8. Na nich, we czwartki, spotykali się u króla naukowcy, artyści i politycy - 6 liter

2. Praca z tekstem.
Podręcznik "Moja Historia 6" cz. 1, s. 110
1. Wymień towary wytwarzane w manufakturach.
2. Wyjaśnij, jakie rezultaty przyniosła reforma oświaty.

3. Test wyboru:
1. W 1793 roku Gdańsk został zajęty przez
a)Prusy.
b)Rosję.
c)Austrię.

2. Sejm Czteroletni nazywany jest inaczej
a) Sejmem Reformacyjnym.
b)Sejmem Wielkim.
c)Sejmem na Zamku Królewskim w Warszawie.

3.Wykonaj zadanie.
Wymień państwa, które brały udział w drugim rozbiorze Rzeczypospolitej.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-14T14:22:16+01:00
1.Kadet
2.Stan i proces upowszechnienia wykształcenia i kultury w społeczeństwie.
3.Seminarium
4.Poniatowski
5.Rycerska
6.Bogusławski
7.Ignacy...pisał bajki.
8.Obiady

Towary wytwarzane w manufakturach to: drogie tkaniny, porcelana, powozy, karty do gry, a w miejskich tanie tkaniny.

Reforma oświaty spowodowała, że rozumiano koniecznosć przeprowadzenia reform w Rzeczpospolitej.


1. W 1793 roku Gdańsk został zajęty przez
a)Prusy.

2. Sejm Czteroletni nazywany jest inaczej
b)Sejmem Wielkim.

Państwa biorące udział w 2 rozbiorze Rzeczpospolitej to Prusy i Rosja.
81 4 81