(-5)×(-5)⁹÷(-5)⁸=
oraz
(0.9)×(1¹/₉)-(1,2)¹⁰÷(1⅕)¹⁰=
oraz
3⁻²×3⁻⁴÷3⁻⁵=
oraz
√80-√45+√20=
oraz
√54-√24-√6=
oraz
√2×√0,72=
oraz
√11÷√2¾=
oraz
√1,21=
√1¹⁷/₆₄=
√2¹⁴/₂₅=
Włącz czynnik pod znak pierwiastka
2√10=
½∛16=
6∛2=
Wyłącz czynnik przed znak pierwiastka
√300=
∛40=

3

Odpowiedzi

2010-02-14T14:25:57+01:00
(-5)×(-5)⁹÷(-5)⁸=(-5)¹⁰:(-5)⁸=(-5)²
oraz
(0.9)×(1¹/₉)-(1,2)¹⁰÷(1⅕)¹⁰=0,9-1,2¹⁰
oraz
3⁻²×3⁻⁴÷3⁻⁵=3⁻⁶ :3⁻⁵ =3⁻¹
oraz
√80-√45+√20=4√5-3√5+2√5=3√5
oraz
√54-√24-√6=3√6-2√6-√6=0
oraz
√2×√0,72=√1,44=1,2
oraz
√11÷√2¾=√11/11/4=√4=2
oraz
√1,21=1,11
√1¹⁷/₆₄=1
√2¹⁴/₂₅= tu jest w potedze 14 czy 1 do czwartej? i ta potega przez 2 a co z 5? nie wiem o co chodzi w tym zapisie (moze slownie zapisz bo pierw. z 2 do 14/25 to bez sensu

Włącz czynnik pod znak pierwiastka
2√10=√40
½∛16=∛2
6∛2=∛432
Wyłącz czynnik przed znak pierwiastka
√300=10√3
∛40=2∛5
2010-02-14T14:29:56+01:00
(-5)×(-5)⁹÷(-5)⁸=(-5)²
(0.9)×(1¹/₉)-(1,2)¹⁰÷(1⅕)¹⁰=1,1-1=0,1
3⁻²×3⁻⁴÷3⁻⁵=3⁻⁶÷3⁻⁵=3⁻¹=⅓
√80-√45+√20=4√5-3√5+2√5=3√5
√54-√24-√6=3√6-2√6-√6=0
√2×√0,72=√1,44=1,2
√11÷√2¾=√11÷5√11=⅕
√1,21=1,1
√1¹⁷/₆₄=1
√2¹⁴/₂₅=a tu to ja nie wiem o co chodzi
Włącz czynnik pod znak pierwiastka
2√10=√40
½∛16=√2
6∛2=√432
Wyłącz czynnik przed znak pierwiastka
√300=10√3
∛40=2√5
2010-02-14T15:37:35+01:00
(-5)*(-5)⁹÷(-5)⁸=(-5)¹⁰:(-5)⁸=(-5)²=25

(0.9)*(1¹/₉)-(1,2)¹⁰÷(1⅕)¹⁰=0,9-1,2¹⁰

3⁻²*3⁻⁴÷3⁻⁵=3⁻⁶ :3⁻⁵ =3⁻¹=⅓

√80-√45+√20=4√5-3√5+2√5=3√5

√54-√24-√6=3√6-2√6-√6=0

√2×√0,72=√1,44=1,2

√11÷√2¾=√11/11/4=√4=2

√1,21=1,11
√1¹⁷/₆₄=1
√2¹⁴/₂₅=273

2√10=√40
½∛16=∛2
6∛2=∛432

√300=10√3
∛40=2∛5
proszę;)