Pierwszy pojazd jechał ze stałą prędkością 72 km/h. Gdy mijał drugi, stojący pojazd , ten ruszając z przyśpieszeniem równym 1 m/s2 - pojechał za pierwszym pojazdem. Po jakim czaie i po przebyciu jakiej drogi drugi pojazd dogoni pierwszy? Ile wyniesie szybkość drugiego pojazdu, w momencie gdy dogoni pierwszy?

1

Odpowiedzi

2010-02-14T15:43:30+01:00
72km/h=72000m:3600s=20m/s
do momentu spotkania oba przebędą tę samą drogę i w tym samym czasie
s=v₁t , droga pierwszego pojazdu
s=at²/2 ,droga drugiego
v₁t =at²/2 ,t można skrócić
v₁=at/2
2v₁ =at
t=2v₁/a
t=2×20m/s:1m/s²
t=40s
s=20m/s×40s
s=800m
v₂=at
v₂=1m/s²×40s
v₂=40m/s