Zadanie 3
pod każdą z opisnaych sytuacji napisz odpowiadające jej równianie.Napisz , co w każdym z równań oznacza niewiadoma x.
a) mleko jest o 0.5 zł droższe od bochenka chleba.za 3 takie mleka i 2 bochenki chleba zapłacono 11.50 zł. obilcz !
b) obwód prostokąta jest równy 32cm,a jeden z jego boków jest 3 razy dłuższy od drugigo .obilcz!
c) iloraz pewnej liczby przez 3 powiększony o 15 jest równy dwukrotności tej liczby . oblicz !

2

Odpowiedzi

2010-02-14T14:45:44+01:00
A) x - tyle kosztuje bochenek chleba
x+0,5zł - tyle kosztuje mleko

2x+3(x+0,5zł)=11,50zł
2x+3x+1,5zł=11,50zł
5x=10zł /:5
x=2zł

spr:
2zł+0,5zł=2,5zł
3*2,5zł+2*2zł=7,5zł+4zł=11,50zł

b) x- krótszy bok prostokąta
3x-dłuższy bok prostokąta

2x+2*3x=32
2x+6x=32
8x=32 /:8
x=4cm

spr:
4cm*3=12cm
2*4cm+2*12cm=8cm+24cm=32cm

c) x-pewna liczba

x/3+15=2x
x/3-2x=-15 /*3
x-6x=-15
-5x=-45 /:(-5)
x=9

spr:
9/3+15=3+15=18
2*9=18

1 5 1
  • Użytkownik Zadane
2010-02-14T14:53:11+01:00
A)x-chleb -2
x+0,5- mleko 2+0,5=2,5
3(x+0,5)+2x=11,5
3x+1,5+2x=11,5
5x+1,5=11,5
5x=10
x=2

b)x - I bok=4
3x- II bok=3*4=12
32=2x+2*3x
32=2x+6x
8x=32
x=4

c)x- pewna liczba
x/3+15= 2x /*3
x+45=6x
45=5x
x=9