Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-14T14:40:44+01:00
C - ciepło właściwe wody = 4200 J/kg°C
m - masa wody = 1 kg
t1 - temperatura początkowa = 20 °C
t2 - temperatura końcowa = 100 °C
Q - ilośc ciepła = ?
Q = cm(t2 - t1) = 4200 razy 1 razy (100 - 20) = 4200 razy 80 = 336000 J =
= 336 kJ
odp
trzeba dostarczyć 336000 J = 336 kJ energi cieplnej