Proszę o pomoc. Potrzebuję na jutro:
Ustal kolejność wydarzeń geologicznych, które doprowadziły do powstania gór zrębowych w Sudetach.
a) orogeneza kaledońska, powstanie Gór Sowich
b) liczne uskoki, wypiętrzenie niektórych części gór, powstanie zrębów, odmłodzenie gór
c) działalność erozyjna rzek i lodowców górskich
d) sfałdowanie i wypiętrzenie Sudetów podczas orogenezy hercyńskiej

1

Odpowiedzi

2010-02-16T23:56:48+01:00