Czy ktoś mógłby mi uzupełnić te zdanie bardzo proszę:) 18 pkt

Liryka to........... W utworze lirycznym opowiada............, czyli osoba wypowiadająca się w wierszu. Przekazuje ona przeżyci, osobiste doznania za pomocą języka................, na który składają się epitety, przenośnie, porównania, uosobienia, czyli.......................... Utwory poetyckie zbudowane są z ......................... a te składają się ze...................... Wersy mogą się ..................... Każdy wiersz ma określony rytm czyli................................................................ .

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-14T14:38:45+01:00
Liryka to.....wiersze...... W utworze lirycznym opowiada......podmiot liryczny......, czyli osoba wypowiadająca się w wierszu. Przekazuje ona przeżyci, osobiste doznania za pomocą języka...poetyckiego............., na który składają się epitety, przenośnie, porównania, uosobienia, czyli.........środki stylistyczne................. Utwory poetyckie zbudowane są z ..........ze strof............... a te składają się ze..wersów.................... Wersy mogą się ..................... Każdy wiersz ma określony rytm czyli....rymy............................................................ .

Liczę na naj!.:***
2010-02-14T14:39:32+01:00
Monolog
podmiot liryczny
poetyckiego
środki stylistyczne
ze zwrtotek (strof)
z wersów
rymować
...