Czy ktoś mógłby mi uzupełnić te zdanie bardzo proszę:) 15 pkt

Liryka to........... W utworze lirycznym opowiada............, czyli osoba wypowiadająca się w wierszu. Przekazuje ona przeżyci, osobiste doznania za pomocą języka................, na który składają się epitety, przenośnie, porównania, uosobienia, czyli.......................... Utwory poetyckie zbudowane są z ......................... a te składają się ze...................... Wersy mogą się ..................... Każdy wiersz ma określony rytm czyli................................................................ .

2

Odpowiedzi

2010-02-14T14:35:52+01:00
Liryka to.....wiersze...... W utworze lirycznym opowiada......podmiot liryczny......, czyli osoba wypowiadająca się w wierszu. Przekazuje ona przeżyci, osobiste doznania za pomocą języka...poetyckiego............., na który składają się epitety, przenośnie, porównania, uosobienia, czyli.........środki stylistyczne................. Utwory poetyckie zbudowane są z ..........ze strof............... a te składają się ze..wersów.................... Wersy mogą się ..................... Każdy wiersz ma określony rytm czyli....rymy............................................................ .
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-14T16:28:25+01:00
Liryka to....jeden z trzech rodzajów literackich....... W utworze lirycznym opowiada.....podmiot liryczny......., czyli osoba wypowiadająca się w wierszu. Przekazuje ona przeżycia, osobiste doznania za pomocą języka.......monologicznego........., na który składają się epitety, przenośnie, porównania, uosobienia, czyli........środki stylistyczne.................. Utwory poetyckie zbudowane są z ........strof (zwrotek)................. a te składają się z.......wersów............... Wersy mogą się ..........rymować........... Każdy wiersz ma określony rytm czyli.........................powtarza się rytmicznie....................................... .