Odpowiedzi

2010-02-14T15:09:27+01:00
Według mnie, za upadek państwa polskiego odpowiada szlachta. Uważam tak gdyż:
1. to ona zarządziła wolną elekcję, przez co obce kraje miały wgląd w nasz sprawy państwowe,
2. w latach 1732-1733 trwała wojna o sukcesję polska pomiędzy Stanisławem Leszczyńskim a Augustem III, co spowodowało wewnętrzne podziały wśród szlachty (dokładnie pomiędzy stronnictwami: Familii (Czartoryscy i Poniatowskich) z rodziną Potockich)


Ale Polska upadła nie tylko przez szlachtę. Jedną z przyczyn, były także rozwijające się państwa ościenne.
Uwzględnię też, że jeszcze inną, lecz równie ważną przyczyną był związek pomiędzy królem Polski - Stanisławem Augustem Poniatowskim i władczynią Rosji - Carycą Katarzyną II. Nasz król był zakochany w Katarzynie, lecz bez wzajemności, przez co zostawał on wykorzystywany do niecnych planów.