Zadanie w załączniku.
W podpunkcie b) należy podać przyczynę takiego stanu wśród kobiet i mężczyzn !

Oczywiście do rozwiązania tylko podpunkt a) i b) bez malowania tych kół.

Proszę o odpowiedzi.
Błędne odpowiedzi od razu zgłaszam !

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-14T17:53:51+01:00
A) Największy procent osób (kobiet i mężczyzn) choruje na INNE nie wymienione w tabeli choroby. Pomijając kategorie INNE, najwięcej zachorowań wśród kobiet obserwuje się z powodu nowotworu sutków (19,7%), wśród mężczyzn natomiast z powodu nowotworu płuc(26,6%)

b) Przyczyną takiego stanu rzeczy u mężczyzn jest palenie papierosów(głównie), ponadto czynniki zawodowe(praca podczas której wydzielane są następujące związki: powstające przy produkcji koksu, gazyfikacji węgla, związki ołowiu, berylu, chromu, niklu, azbest, benzydyna, eter, smoła pogazowa, węglowodory aromatyczne)

Przyczyną takiego stanu rzeczy u kobiet jest niska wiedza i świadomość na temat nowotworów dotykających kobiety, brak profilaktycznych badań domowych, niechęć i obawa przed badaniami mamograficznymi.