Proszę pomóżcie mi , napisz równania reakcji , uzgodnij współczynniki i odczytaj równania .

a) żelazo + tlen --> tlenek żelaza 3
b) glin + chlorek wodoru --> chlorek glinu +wodór
c) tlenek rtęci 2--> rtęć + tlen

a przykład to np.
tlenek cynku + glin --> cynk+ tlenek glinu
3 Zn O + 2Al --> 3Zn +Al 2(małe) O 3 (małe)
trzy cząsteczki tlenku cynku reagują na dwa atomy glinu , powstają trzy cząsteczki glinu i powstaje jedna cząsteczka tlenku glinu

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-14T14:47:23+01:00
A) żelazo + tlen --> tlenek żelaza 3
4Fe + 3O2 -> 2Fe2O3
4 atomy żelaza reagują z 3 cząsteczkami tlenu, powstają dwie cząsteczki tlenku żelaza (III)
b) glin + chlorek wodoru --> chlorek glinu +wodór
2Al + 6HCl -> 2AlCl3 + 3H2
2 atomy glinu i 6 cząsteczek chlorku wodoru reagują, powstają dwie cząsteczki chlorku glinu i 3 cząsteczki wodoru
c) tlenek rtęci 2--> rtęć + tlen
2HgO -> 2Hg + O2
2 cząsteczki tlenku rtęci (II) rozpadają się na 2 atomy rtęci i 1 cząsteczkę tlenu
2010-02-14T14:48:31+01:00
A) 4Fe + 3O₂ → 2Fe₂O₃
4 atomy żelaza reagują z 3 cząsteczkami tlenu, powstają 2 cząsteczki tlenu żelaza (III)

b) 2 Al + 6HCl → 2 AlCl₃ + 3 H₂
2 atomy glinu reagują z 6 cząsteczkami chlorowodoru, dając 2 cząsteczki chlorku glinu i 3 cząsteczki wodoru

c) 2HgO → 2Hg + O₂ ( nad strzałką powinno być napisane temperatura)
2 czateczki tlenu rtęci(II) ulegają rozpadowi, dając 2 atomu rtęci i 1 cząsteczkę tlenu

Pozdrawiam :)