Zad 1.

Wskaż zdanie prawdziwe:
A. ewolucja życia na Ziemi rozpoczęła się w wilgotnych, tropikalnych lasach jurajskich.
B.energia słoneczna jest warunkiem koniecznym dla istnienia życia na Ziemi, gdyż wszystkie istoty żywe wykorzystują ją do budowania złożonych substancji organicznych z prostych związków mineralnych
C. stężenie soli w cytoplazmie żywych komórek jest zbliżone do stężenia soli w wodach mórz i oceanów
D. obecność tlenu w atmosferze ziemskiej umożliwia powstanie pierwszych form życia na Ziemi
zad.2

Odczuwasz ból zęba, co oznacza, iż bakterie wywołujące próchnicę uszkodziły:
a.wyłącznie szkliwo
b.szkliwo i zębinę, nie docierając do miazgi zęba
c.szkliwo i zębinę, i dotarły już do miazgi zęba
d.wyłącznie zębinęzad.3

Szkielet człowieka zbudowany jest z 206 kości oraz licznych chrząstek i więzadeł. Elementy tego „rusztowania” spełniają wymienione niżej funkcje z wyjątkiem jednej, wskaż ją:

a.umożliwiają, wraz z połączonymi z nimi mięśniami, ruch organizmu
b.osłaniają delikatne narządy
c.uczestniczą w odbiorze bodźców słuchowych
d.pośredniczą w odbiorze bodźców wzrokowychzad.4


Fakt, iż nurek przebywający długo pod wodą jest zmuszony do oddychania powietrzem z butli, dowodzi, że:
A) w wodzie brak jest tlenu
B)wszystkie organizmy wodne oddychają beztlenowo
C)wysokie stężenie soli w wodzie uniemożliwia człowiekowi pobieranie z niej tlenu
D)u człowieka brak jest narządów przystosowanych do pobierania tlenu z wody

Proszę o jak najszybszą pomoc. !!
Z góry dziękuje

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-14T14:52:30+01:00