1.Przekształć podane zdania w taki sposób,aby wyróżnione orzeczenia zostały wyrażone nieosobową formą czasownika zakończoną na -no lub -to.

Błednie PODALI mi adres.
Szybko SKIEROWALI ucznia do gabinetu lekarskiego.
WYCIĘLI w parku chore drzewa.
WYREMONTOWALI salę gimnastyczną.
OPIEKOWALI SIĘ psem bez zarzutu.
Punktualnie ROZPOCZĘLI koncert.


2.Zamień podany tekst tak,aby było jasne,kto uczestniczył w dyskusij.

Zorganizowano dyskusję na temat wartości współczesnej poezij.
Wypowiedziano wiele przeciwstawnych opinii.Z jednej strony chwalono
aktualność problematyki poruszanej w wierszach,z drugiej-ganiano
trudne słownictwo i zagmatwaną formę.W końcyu ustalono,że naprawdę
dobra poezja nie zna granic czasu.Piękne wiersze tworzono przed wiekami,tworzy się je dziś.Stwierdzono zarazem że nie wszystkie współczesne utwory zasługują na miano wielkiej poezij.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-14T14:47:21+01:00
Błędnie PODANO mi adres.
Szybko SKIEROWANO ucznia do gabinetu lekarskiego.
WYCIĘTO w parku chore drzewa.
WYREMONTOWANO salę gimnastyczną.
OPIEKOWANO SIĘ psem bez zarzutu.
Punktualnie ROZPOCZĘTO koncert.


Nauczyciele Zorganizowali dyskusję na temat wartości współczesnej poezji.
Wypowiedzieli wiele przeciwstawnych opinii.Z jednej strony chwalili
aktualność problematyki poruszanej w wierszach,z drugiej-ganili
trudne słownictwo i zagmatwaną formę.W końcu ustalili,że naprawdę dobra poezja nie zna granic czasu.Piękne wiersze tworzono przed wiekami,tworzy się je dziś.Stwierdzili zarazem że nie wszystkie współczesne utwory zasługują na miano wielkiej poezji.
14 4 14
2010-02-14T14:50:49+01:00
1.
szybko skierowano ucznia do gabinetu lekarskiego
błędnie podano adres
wycięto w parku chore drzewa
wyremontowano salę gimnastyczną
opiekowano się psem bez zarzutu
punktualnie rozpoczęto koncert
2.
zorganizowali dyskusję na temat wartości współczesnej poezij.
wypowiedzieli wiele przeciwstawnych opinii.
z jednej strony chwalili aktualność problematyki poruszanej w wierszach z drugiej gonili trudne słownictwo i zagmatwaną formę.. w końcu ustalili że naprawdę
dobra poezja nie zna granic czasu.
piękne wiersze tworzyli przed wiekami,tworzy się je dziś.
stwierdzili zarazem że nie wszystkie współczesne utwory zasługują na miano wielkiej poezij.

5 3 5
2010-02-14T14:51:13+01:00
Zad1.
1. Błędnie PODANO mi adres.
2. SZybko SKIEROWANO ucznia do gabinetu lekarskiego
3. WYCIĘTO w parku chore drzewa.
4. WYREMONTOWANO salę gimnastyczną.
5. OPIEKOWANO się psem bez zarzutu.
6. Punktualnie ROZPOCZĘTO koncert.

zad2.
Zorganizowano dyskusję na temat wartości współczesnej poezij.
UCZESTNICY WYPOWIEDZIELI wiele przeciwstawnych opinii.Z jednej strony CHWALILI aktualność problematyki poruszanej w wierszach,z drugiej-GANILI
trudne słownictwo i zagmatwaną formę.W końcyu USTALILI,że naprawdę
dobra poezja nie zna granic czasu.Piękne wiersze tworzono przed wiekami,tworzy się je dziś.STWIERDZILI zarazem że nie wszystkie współczesne utwory zasługują na miano wielkiej poezij. <co do tego drugiego zadania to nie jestem pewna na sto procent, pierwsze na pewno poprawnie>
6 3 6