Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-14T17:35:21+01:00
Kaszuby
Strój męski - Mężczyźni ubierali się w koszule z bielonego płótna wykończone stojącym kołnierzykiem. Posiadały długie rękawy ujęte i spięte guzikiem. Od święta ozdabiano kołnierzyk czarną kokardą wiązaną w kokardę. Spodnie noszono samodziałowe: na co dzień szare, od święta granatowe. Posiadały one z przodu zapinaną dwustronnie na guzik klapę. Na koszulę zakładano sukienną, dopasowaną do figury kamizelkę (granatową lub czarną).Tył był od pasa fałdowany, a przód cięty poziomo. Kamizelkę wykańczano niskim kołnierzykiem- stójką i zapinano na rząd lub dwa błyszczących guzików. Na wierzch wkładano od święta długą do pół łydki sukmanę z grubego, granatowego (ciemnomodrego) lub czarnego sukna samodziałowego. Kiedyś zdarzały się też białe, zwane żupanami, a także popielate, stalowe i kaparowe (zielone), zwane kierejami. Sukmana była z przodu gładka, a z tyłu od pasa rozkloszowana i obficie fałdowana. Kołnierz z tyłu był postawiony, z przodu zaś przechodził w trójkątne klapy, odstające rewersy. Rękawy były proste, bez mankietów. Podszewka sukmany była z czerwonego barchanu. Zapinano sukmanę na jeden lub dwa rzędy guzików. Zimą wkładano sięgający kostek barani kożuch (biały lub żółty), który od święta przewiązywano kolorowym pasem wełnianym, kolorowym, "swojskiej roboty".Później rozpowszechniły się maciejówki, okrągłe czapki z czarnego lub granatowego sukna, z otokiem i daszkiem. Zimą zakładano dziane jednopalcowe rękawice wełniane, ocieplone wewnątrz strzępkami wełny.

Tune gentlemen's - Men got dressed in shirts from whitened canvas polished with standing collar. Long captured sleeves possessed and clipped with button. Black bow from holiday was decorated collar lace-up in bow. It trousers were carried was what day grey, from navy blues holidays. They possessed with front buttoned on button hatch dwustronnie. It sukienną, well-fitting to figure waistcoat on shirt was founded was (navy blue or black).Back was from belt folded, and biting front horizontally. It low collar was has finished off was waistcoat - stójką and it was buttoned on line or two shiny buttons. Calf on top was put from holiday long to half coat from fat, navy blue (ciemnomodrego) or black samodziałowego fabric. They happened also white, called with zhupan once, and also grey, steel and kaparowe (green), called kierejami. Coat was with front smooth, and with back from belt rozkloszowana and richly folded. Collar with back be put, with front meanwhile he crossed in triangular hatches, protruding IOUs. Sleeves were straight lines, without cuffs. The lining of coat was from red fustian. It the coat was buttoned was on one or two lines of buttons. It winter was put was reaching ankles sheep's fur (white or yellow), which the colourful woollen, colourful, belt of "familiar work" from holiday was tied.Later spread they maciejówki, round caps from black or navy blue fabric, from rim and little roof. It the winter was founded was the knit with the one finger woollen gloves, warmed inside the scraps of wool.

Strój damski - składał się z długiej koszuli, kilku spódnic, kiecy i sznurówki, czepka dla mężatek i chustki na głowę. na nogi wkładano czarne, granatowe lub białe pończochy i wysokie, czarne buciki sznurowane. Później zakładano jednolite suknie, złożone z kiecy i przyszytego do niej stanika. Koszule ze swojskiego płótna, sięgające kolan miały górę obcisłą i luźny podołek - zeszyte w pasie. Pod szyją koszule marszczono i zaciągano sznureczkiem. Długie rękawy ujęte w oszewkę zapinano na guziczek. Kociewanki jednak przeważnie nosiły 2-3 spódnice, nakładane kolejno na koszulę. Pierwsza była zwykle z białego, gładkiego płótna, druga z zadrukowanego w kwiatki. Obie wykańczano dołem ząbkowaną koronką. Trzecie spódnica była z płótna barwionego na czerwono, brunatno, modro, zielono lub na inny kolor. Z tyłu posiadała ukrytą kieszeń na drobiazgi. Starsze niewiasty nosiły zimą ciepłe spódnice barchanowe, tzw. kucbaje. Na spódnice wkładano kiecę zwana dołkiem.Suknie szyć z wełnianego samodziału: czerwonego lub brunatnego dla młodszych, a granatowego lub czarnego dla starszych. Były one obszerne, z tyłu obficie fałdowane. U dołu naszywano ozdoby: kilka rzędów czarnej tasiemki albo pas aksamitu (lamówkę). Sznurówka (gorsecik) był obcisły, przylegający do figury, bez rękawów, z przodu sznurowana lub zapinana na haczyki. Letnie sznurówki szyto z płótna, cienkiego sukna lub aksamitu. Kolor ich był żywy: zielony, czerwony, brązowy, rzadziej kwiecisty. Szwy i brzegi obszywano czarnym, połyskliwym sznureczkiem lub pasmanterią. Późniejsze suknie bywały czerwone i modre. Jeszcze później noszono bluzki: obcisłe, ze stojącym kołnierzykiem i wąskimi rękawami, zapinane z przodu na rząd guziczków. Inne bluzki miały bufiaste rękawy w ramionach. Mężatki nosiły tzw. jupki - ciepłe kaftaniki z grubszego sukna w kolorach: burym (siwym), brązowym albo czarnym, podszyte czerwonym barchanem. Później pojawiły się krótkie, wierzchnie pelerynki z zielonego lub brązowego sukna. Sukmana kobieca była w górnej części obcisła, a u dołu poszerzana. Fartuchy były wykonane z różnorodnych materiałów i w różnych barwach. Przeważały jednak płócienne, białe. Od święta panny nosiły białe, a mężatki granatowe lub czarne pończochy wykonane na drutach. na nogach obowiązywały wysokie, sznurowane (czasem zapinane na guziki) buciki. Starsze kobiety nosiły czarne, a dziewczęta brązowe.

Tune ladies' he - consisted from long shirt, several skirts, kiecy and lace, bonnet for married women and headscarf. it on leg was put black, navy blue or white pończochy and high, black shoes laced. It uniform dresses later were founded was, folded from kiecy and sewed on to her bra. Shirts from familiar canvas, reaching knees they had close-fitting mountain and loose lap - zeszyte in belt. It shirts under neck were rumpled was and sznureczkiem was dragged. Long captured in oszewkę sleeves were buttoned on guziczek. Kociewanki however 2 carried mostly-3 skirts, sews on in turn on shirt. First usually was from white, smooth canvas, second from printed in flowers. Notched lace both was has finished off with pit. You trzeć skirt she was from dyed on in red canvas, brunatno, modro, in green or on different colour. She with back possessed hidden pocket on trinkets. Older women carried winter warm fustian skirts, tzw. kucbaje. Kiecę on skirts was put called with hole.To sew from woollen homespun fabric: red or brown for younger, and navy blue or black for older. They were spacious, with back richly folded. It decoration at pit was have sewed onto was: several lines of black ribbon or the belt of velvet ( the trimming). Lace (gorsecik) he was close-fitting, adjacent to figure, without sleeves, with front laced or buttoned on hooks. Summer laces szyto from canvas, thin fabric or velvet. Colour their was lively: green, red, brown, more seldom flowery. It seams and black, glittering sznureczkiem was hemmed was banks or haberdashery. Later dresses visited red and deep-blue. It blouse yet later was carried was: close-fitting, from standing collar and narrow sleeves, buttoned with front on line guziczków. Different blouses had in shoulders puffy sleeves. Married women carried tzw. jupki - warm vests from fatter fabric in colours: brownish - grey (grey), brown or black, undergrown with red fustian. They later appeared short, top tippet from green or brown fabric. Feminine coat was in upper part close-fitting, and at pit broadened. Aprons be executed from varied materials and in different colours. They overweighed however linen, white. They from unmarriedwoman's holiday carried white, and navy blues married women or black executed on wires pończochy. they on legs were in force high, laced ( buttoned on buttons with time) shoes. Older women carried black, and brown girls.
1 5 1