PILNE!!! Potrzebuje tego na jutro ;-) czyli dzisiaj musiałoby zostać napisane xP


Referat na temat struktury i zadań obrony cywilnej w Polsce

Co najmniej półtorej strony A4

Nie interesują mnie prace z internetu!!!
Ale można się na nich wspierać.
W odpowiedzi proszę też o podanie conajmniej 3 źródeł.
(encyklopedia, adres strony itp.)

Z góry dziękuję ;*

1

Odpowiedzi

2009-04-14T17:55:12+02:00
Obrona cywilna - system, którego celem jest obona ludności, zakładów pracy, dóbr kultury udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny.
Szef obony cywlnej jest centralnym ogranem w sprawach obrony cwywilnej. na poziomie województwa jest wojewoda, gminy burmistrz miasta przezydent mianasta itp.

Do zakresu działania szefa Obrony cywilnej kraju nalezą
- przygotowanie projektów założeń i zasad działania obrony cywilnej.
- ustalanie ogólnych zasad realizacji zadań obony cywilnej
- koordynowanie określonym przedsięwzięć i sprawowanie kontroli realizacji przez ograny administracji rządowej i orany samorządu terytorialnego zadań obrony cywilnej.
- sprawowanie nadzoru nad odbywaniem zadadniczej słuzby w obronie cywilnej.


Zadania obony cywilnej :

- działalność planistyczna i prace organizacyjne związane z obroną ludności cywilnej.
- działalność szkoleniowa i upowszechniająca tematykę z zakresu obony cywilnej.
- współdziałanie w zwalczaniu klęsk zywiołowych
- przygotowywabnie budowli obronnych
- wykrywanie zagożeń, alarmowanie
- zabezpiecznie dóbr kultury, ważnej dokumentacji i urządzeń przeznaconych do uzytku publicznego.
- oraganizowanie i prowadzenie akcji ratunkowych
- pomoc w zaprowadzeniu porządku w strefach dotkniętych kleskami.

Źródła
www.wkipedia.pl
Popularna encyklopedia powszechna
2 3 2